Životopis

Život

Marek Keprt (*7. června 1974, Olomouc) je český klavírista, skladatel, hudební pedagog a odborník na osobnost a dílo Alexadra Nikolajeviče Skrjabina. Již od dětství intenzivně věnoval studiu hudby. Ve hře na klavír byl od svých osmi let žákem Herty Hanákové na ZUŠ Iši Krejčího a poté Ladislava Pulcherta na ZUŠ Žerotín v Olomouci. V letech 1988-1992 navštěvoval Střední ekonomickou školu v Olomouci; hudbě se nadále věnoval soukromě u Pavla Čotka – základy hudební teorie a kompozice (1986-1992) a Eduarda Fišera - dirigování (1992-1994).

Po maturitě pokračoval ve studiích na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (1992-2000) - kompozice (Iván Eröd a Dieter Kaufmann) a klavír (Alexander Jenner a Carmen-Graf-Adnet). Dále se účastnil klavírních mistrovských kurzů u Alexandra Jennera ve Vídni (1992), Jamese Tocca v Lucernu (1994), Csaby Királyho v Budapešti (2000), Carmen Graf-Adnet ve Vídni (2003) a Alexise Weissenberga v Engelbergu (2004).

Od roku 2002 je odborným asistentem Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2008 obhájil dizertační práci s názvem Hudební řeč Skrjabinova středního tvůrčího období na příkladu skladatelových klavírních poém. Od roku 2002 také vyučuje hudební teorii a klavír jako hlavní obor na Církevní konzervatoři v Opavě. V roce 2013 zahájil doktorandské studium v oboru Interpretace a dějiny interpretace u Iva Kahánka na Fakultě umění Ostravské univerzity. Od roku 2014 je také ředitelem mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc.

Umělecká a vědecká činnost

Marek Keprt veřejně koncertuje od roku 1992, a to v České republice, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí a Jižní Koreji. Pro Český rozhlas nahrál skladby Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, Leoše Janáčka a Alexandra Skrjabina. Pravidelně sólisticky spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, s níž provedl koncerty Roberta Schumanna - a moll, op. 54 (1991), Ference Liszta - č. 2 A dur (1995), Sergeje Rachmaninova - č. 2 c moll, op. 18 (1999), Alexandra Skrjabina - fis moll, op. 20 (2003), Césara Francka - Symfonické variace pro klavír a orchestr (2008) a Marka Keprta - ČtverJho chořních dob pro klavír, soprán a orchestr (2013).

Ve svém repertoáru má především skladby romantismu, přelomu 19. a 20. století, druhé poloviny 20. století i kompozice současných autorů. Badatelsky a interpretačně se však zaměřuje zejména na dílo Alexandra Skrjabina, z něhož vychází i skladatelsky. Se skrjabinovskými příspěvky vystoupil na několika mezinárodních konferencích – například v rámci Sympozia Melos-Ethos Bratislava (2007, 2009) či na Chopinovském kongresu ve Varšavě (2010). O Skrjabinovi a jeho díle taktéž přednášel na univerzitách a hudebních akademiích (AMU Praha 2008, VŠMU Bratislava 2008, Hochschule für Musik Dresden 2009, Universität Leipzig 2012, Universität Halle 2014).

Za své kompozice obdržel několik ocenění v soutěži Generace Ostrava a stipendium nadace Albana Berga ve Vídni. Jeho skladby byly uvedeny v České republice, v některých evropských zemích i v USA. Například komorní opera Blumfeld, starší mládenec zazněla na premiéře 9. 6. 2003 ve Stavovském divadle spolu s operou Michaela Keprta Břehy gangy v rámci projektu Národního divadla v Praze „Bušení do železné opony“. Premiéra skladby 2 krouživá Preludia se uskutečnila 10. 3. 2004 ve Wiener Konzerthaus a interprety byli Patricia Kopatchinskaja a Christoph Berner. Keprtovy kompozice se taktéž objevují na festivalech jako Wien Modern, Melos-Ethos Bratislava a MusicOlomouc.