Klavírní koncerty

C. Franck: Symfonické variace pro klavír a orchestr
M. Keprt: ČtverJho chořních dob pro klavír, soprán a orchestr
F. Liszt: Koncert č. 2 A dur
S. V. Rachmaninov: Koncert c moll, op. 18
R. Schumann: Koncert a moll, op. 54
A. N. Skrjabin: Koncert fis moll, op. 20

Sólový repertoár

J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír (výběr)
Nun komm, der Heiden Heiland (úprava Busoni)
Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ (úprava Busoni)
Chaconna d moll (úprava Brahms pro levou ruku sólo)
Toccata c moll
Partita B dur
J. Brahms: Variace na Paganiniho téma, op. 35 (2. sešit)
Rhapsodie č. 1 h moll, op. 79
Klavírní kusy op. 117, 118, 119 (výběr)
J. Cage: A room
P. Čotek: Jinotaje (výběr)
Sonatina
F. Chopin: Etudy (výběr)
Preludia (výběr)
Valčíky (výběr)
Mazurky (výběr)
Nocturna (výběr)
Scherzo h moll, op 20
Scherzo b moll, op. 31
Balady (komplet)
Impromptus (komplet)
Polonéza č. 1, op. 26
Polonéza-fantazie As dur, op. 61
Fantazie f moll, op. 49
M. Dvořáková: Mikropříběhy
A. Hába: 6 Klavírních skladeb, op. 6 (výběr)
P. Hindemith: Sonáta č. 1 "Der Main"
L. Janáček: V mlhách
Sonáta 1. X. 1905
L. Godowsky: Etuda č. 13 podle F. Chopin, op. 10 č. 6 pro levou ruku
M. Keprt: Zvony
Zostrovění sluncí
Pět modravých světel hmyzu
Za obzorem se polední úhoří žluť
Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu
Čí kroky opylují trsy chladných vůní nad vodami?
ŽároVsypOstíń
Kdy vzprůsvitní oblak nevědění?
Kde hebkoklamy krápní, v jezerozření vane labutěbludí
v punčošná chvění vRosnívá šáloBdění
G. Klein: Sonáta
F. Liszt: Valée d´Obermann
Un sospiro
Petrarcův Sonet č. 104
Petrarcův Sonet č. 123
Pozdní skladby (Lugubre gondola, Nuages gris aj.)
A. Lourié: Formes En L´Air
2 Mazurky, op. 7
Poemes, op. 10 (výběr)
O. Messiaen: Petites esquisses d'oiseaux (výběr)
W. A. Mozart: Sonáty (výběr)
T. Murail: Comme un oeil suspendu et poli par le songe...
Cloches d´ adieu, et un sourire
N. Obuchov: Révelation (výběr)
G. Pesson: Ambre nous resterons
S. V. Rachmaninov: Preludia, op. 23 a 32 (výběr)
Etudy, op. 33 a 39 (výběr)
Morceaux de fantaisie, op. 3 (výběr)
Moment musicale č. 4, op. 16
Vokalíza (ar. Koscis)
G. Resch: Phantasie über Dreiklänge
N. Roslavec: Dance
2 Poémy
A. Schönberg: Klavírní kus č. 1, op. 11
6 krátkých klavírních kusů, op. 19
R. Schumann: Fantastické kusy, op. 12
Symfonické etudy, op. 13 (výběr)
Kreisleriana, op. 16 (výběr)
Arabeska, op. 18
Sonáta č. 2 g moll, op. 22
Intermezzo č. 4, op. 26
Pták prorokem č. 7, op 82
A. N. Skrjabin: Etudy, op. 2, 8, 42, 65 (výběr)
Preludia, op. 11 (výběr)
Preludia, op. 13 (výběr)
5 Preludií, op. 15
5 Preludií, op. 16
4 Preludia, op. 22
Výběr z preludií, op. 27, 31, 48, 67
5 Preludií, op. 74
Mazurky, op. 3 (výběr)
Mazurky, op. 25 (výběr)
2 Mazurky, op. 40
Preludium a nocturno pro levou ruku, op. 9
Impromptu, op. 10, 12, 14 (výběr)
2 Poémy, op. 32
3 Morceaux, op. 45
Poéme ailé č. 3, op. 51
3 Morceaux, op. 52
2 Morceaux, op. 57
Feuillet d´album, op. 58
Poéme Nocturne, op. 61
2 Poémes, op. 63
2 Poémes, op. 69
2 Poémes, op. 71
Deux dances, op. 73
Sonáta č. 2 gis moll, op. 19
Sonáta č. 6, op 62
Sonáta č. 9, op. 68
Sonáta č. 10, op. 70
B. Smetana: Na břehu mořském
L. Spinner: Sonáta, op. 3
T. Takemitsu: Litany
Rain tree sketch
Les yeux clos 2
V. Ullmann: Variationen und Doppelfuge, op. 3a
I. Vyšněgradskij: Etude sur le carre magique sonore
A. Waulin: Sonáta č. 4, 2. věta

Klavírní recitály: návrhy pogramů z hudby 20. a 21. století

1. A. Scriabin and his influence on the music of the 20th and 21st century

A. Scriabin: Sonata No. 10, op. 70
5 Préludes, op. 74
Poemes, Dances (selection)
N. Obukhov: Piano pieces 1915 (selection)
N. Roslavets: Dance
T. Murail: Cloches d´adieu, et un sourire
T. Takemitsu: Les yeux cloches 2
M. Keprt: Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu (4 piano pieces)

2. A. Scriabin and the musical avant-garde 1900-1920

L. Janáček: In the mist
A. Schönberg: Klavierstück No. 1, op. 11
A. Lourié: Poemes op. 10, Formes En L´Air (selection)
N. Roslavets: Dance
N. Obukhov: Piano pieces 1915 (selection)
A. Scriabin: Poemes (selection)
Sonata No. 6, op. 62
Préludes op. 74

3. The mystical Scriabin

A. Scriabin: Poemes op. 32, 45, 52, 61, 63, 69, 71
2 Pieces op. 57
2 Dances op. 73
5 Préludes op. 74
Sonata No. 10, op. 70

4. The development of A. Scriabin´s musical language

A. Scriabin: Préludes op. 11, 15 (selection)
Impromptu No. 2, op. 14
Etudes op. 2, 8, 42 (selection)
Poemes and Pieces op. 32, 45, 61, 71
Préludes op. 74
Sonata No. 10, op 70

5. Czech piano music of the 20th and 21st century

L. Janáček: In the mist
A. Hába: 6 Piano pieces, op. 6 (selection)
G. Klein: Piano sonata
M. Dvořáková: Mikropříběhy
M. Keprt: Zvony
M. Keprt: Pět modravých světel hmyzu
M. Keprt: Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu

6. "Atonality"

A. Schönberg: Klavierstück No. 1, op. 11
A. Schönberg: 6 Kleine Klavierstücke, op. 19
A. Scriabin: Poeme-nocturne, op. 61
A. Scriabin: 5 Préludes, op. 74
A. Lourié: Formes En L´Air
N. Obukhov: Piano pieces 1915 (selection)
N. Roslavets: Dance
A. Hába: Piano pieces, op. 6 (selection)
G. Klein: Piano sonata

7. Towards the light (the "spectral"path)

A. Scriabin: Late piano pieces
N. Obukhov: Piano pieces 1915 (selection)
I. Wyschnegradsky: Étude sur le carré magique sonore, op. 40 (1956)
O. Messiaen: Petites esquisses d'oiseaux (1985) - selection
T. Takemitsu: Rain tree sketch (1983)
Les yeux clos 2 (1988)
T. Murail: Comme un oeil suspendu et poli par le songe... (1967)
Cloches d´adieu, et un sourire (1992)
M. Keprt: Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu (2006/2015)

8. Oiseaux-Schwebung-Shine (contemporary music)

M. Keprt: ŽároVsypOstíň (2009)
T. Takemitsu: Rain tree sketch (1983)
Les yeux clos 2 (1988)
O. Messiaen: Petites esquisses d'oiseaux (1985) - selection
T. Murail: Comme un oeil suspendu et poli par le songe... (1967)
Cloches d´adieu, et un sourire (1992)
G. Resch: Phantasie über Dreiklänge (1999)
G. Pesson: Ambre nous resterons (2008)
M. Keprt: Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu (2006/2015)

9. Marek Keprt - piano works

M.Keprt: Zvony (1994)
Snovotříštění (1995)
Zostrovění sluncí (1996)
Pět modravých světel hmyzu (2005)
Čí kroky opylují trsy chladných vůní nad vodami? (2006)
Za obzorem se polední úhoří žluť (2006)
ŽárovsypOstíň (2009)
či vzprůsvitní oblak nevědění? (2011)
v punčošná chvění vRosnívá šáloBdění (2015)
Květ vyškeblování se zhmotňuje na sněhu (2006/2015)